چهارمَقام چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ 16:1

کتابِ "چهارمَقام" ردیف ها و چهارمضراب های اُستاد همایونِ خُرَّم، تألیفِ اینجانب، توسطِ انتشارات سرود منتشر شد.

چهارمقام که بخشی از آن در زمان حیاتِ اُستاد و با نظارتِ ایشان و بخش دیگر پس از آن انجام گرفت، با هدف حفظ و نشر برخی از زیباترین وغنی ترین چهارمضراب ها و ردیف های نواخته شده توسط ایشان در مقام های ماهور، چهارگاه، همایون و اصفهان، به عنوان گنجینه ای از موسیقی ایرانی معرفی میگردد.

از جنابِ آقای رضا خرّم (فرزند اُستاد) که در گردآوری برخی از آثار با بنده همکاری داشتند، از مدیریّت و کارکنان محترم انتشاراتِ سُرود به جهت همکاری و تلاش های دلسوزانه ایشان در چاپ این اثر، از دوست بسیارعزیزم آقای امیرعلیزاده منیرکه درغیاب بنده، مقدّمات نشر کتاب را فراهم کردند و نیز از هنرمند گرامی سرکار خانم عاطفه ایلخانی پور به دلیل طرّاحی جلد بسیار زیبایشان قدردانی میکنم و امیدوارم که اثر حاضر مورد استفاده هنرمندان موسیقی ایرانی واقع شود.  محسن کاظمیان (بهمن 1393)


تلفن پخش (انتشارات سرود): 88836104-  88318591 و 88318592

 

پیروی کنید در اینستاگرام:  mohsen.kazemian.my

نوشته شده توسط محسن کاظمیان(mohsen kazemian)  | لینک ثابت |